Brdr. Thorsen

Firmaet Brdr. Thorsen I/S bliver i dag drevet og ledet af de to brødre Jørgen og Kristian Thorsen, som har hver deres arbejdsområde.

Jørgen Thorsen står for den daglige drift af Tirstrup Maskinstation og Kristian Thorsen for den daglige drift af Nimtofte Maskinstation. Kristian Thorsen er uddannet landbrugsmaskinmekaniker samt VVS- og kloakmester og står for driften af traktor- og maskinværkstedet i Nimtofte.

Virksomhedens historie

Nimtofte Maskinstation blev startet i 1960 af Anton Thorsen som en traditionel maskinstation, der i mange år udførte de mest arbejds- og maskintunge opgaver for egnens landmænd.
For at skabe plads til den stadigt voksende maskinpark blev der i 1975 bygget maskinhus; det nuværende traktor- og maskinværksted.

I 1989 overdrog Anton Thorsen ledelsen af maskinstationen til sønnerne Jørgen, Asger og Kristian Thorsen der siden har udbygget og udviklet firmaet; Brdr. Thorsen I/S til en virksomhed med mangeartede arbejdsopgaver for kunder over et stort geografisk område. Mere historie »

Udviklingen i årstal hos Brdr. Thorsen

+ Expand All

1989

Nimtofte Maskinstation overtages
Traktor- og maskinværksted etableres

1991

Maskinhal og vaskehal bygges

1993

Halmlager Nimtofte bygges
Østenfjeld Svineavl opkøbt

1995

VVS afdeling etableres

1998

Maskinhal og lager udvides

1999

Erik Amdi's Maskinstation opkøbt

2000

Biogasanlæg etableres
+ Expand All

2001

Asthors Maskinstation opkøbt

2003

Tirstrup Maskinstation opkøbt
Østenfjeldgården opkøkt

2004

Oluf Christiansen's Maskinstation opkøbt
Østenfjeld Svineavl udvider

2005

Djursland Spagnum A/S byg. overtages

2007

Nimtofte halmvarmeværk etableres

2009

Kolind maskinstation opkøbt

2014

Ny online profil opbygges