Planteavl

Brdr. Thorsen Landbrug er en del af Brdr. Thorsen I/S og herunder hører vores markdrift og svineproduktion. Der er 450 ha til Brdr. Thorsens landbrug og dette passes hovedsageligt af maskinstationsafdelingen i Nimtofte. Der dyrkes traditionelle kornafgrøder som raps, hvede, rug og byg. Alt kornet sælges i høst og halmen køres til lager hvorefter det sælges til varmeværker på hele Djursland, inkl. Brdr. Thorsens eget. Topballer fra markstakke og andet halm af dårlig kvalitet knuses og anvendes i biogasanlægget.

Svineproduktion

Vores svineproduktion hører også under vores landbrugsafdeling, men denne har ligesom de tre maskinstationsafdelinger sin egen driftsleder. Derudover er der 3 medarbejdere til at hjælpe med opgaverne i stalden. De har til opgave at passe 650 søer med 30 kgs produktion og ca. halvdelen sælges ved 30 kg og resten fedes færdig til slagtning.

Biogasanlæg

Biogasanlægget er placeret ved siden af svineproduktionen og alt gylle derfra køres igennem anlægget. Anlægget har en kapacitet på 40 ton/døgn, heraf består de 30 ton af gylle og resten af halm og glycerin. Når der køres 40 ton/døgn igennem anlægget, produceres der 6000 KWh/døgn. Biogasmotoren består af en 12 cylindret MAN gasmotor som yder 350 kW ved max ydelse. Overskudsvarmen fra motoren bruges til opvarmning af hele staldanlægget, 3 hustande samt biogasprocessen. Vores biogasanlæg er netop nu ved at undergå en større ombygning for at udvide reaktorkapaciteten. Det er nødvendigt for at få det maksimale ud af halmen og gøre det så miljøvenligt og rentabelt som muligt at bruge halm i et biogasanlæg.