Planteavl

Brdr. Thorsen Landbrug er en del af Brdr. Thorsen I/S og herunder hører vores markdrift og svineproduktion. Der er i alt ca. 1200 ha til Brdr. Thorsens landbrug som består af både eget og forpagtet jord. Der dyrkes traditionelle kornafgrøder som raps, hvede, rug og byg. Alt kornet sælges i høst og halmen køres til lager hvorefter det sælges til varmeværker på hele Djursland, inkl. Brdr. Thorsens eget. Topballer fra markstakke og andet halm af dårlig kvalitet knuses og anvendes i biogasanlægget.

Svineproduktion

Vores svineproduktion hører også under vores landbrugsafdeling, men denne har ligesom de tre maskinstationsafdelinger sin egen driftsleder. Derudover er der 3 medarbejdere til at hjælpe med opgaverne i stalden. De har til opgave at passe 650 søer med 30 kgs produktion og ca. halvdelen sælges ved 30 kg og resten fedes færdig til slagtning.

Biogasanlæg

Biogasanlægget er placeret ved siden af svineproduktionen og alt gylle derfra køres igennem anlægget. Anlægget har en kapacitet på 100 ton/døgn, heraf består de 60-70 ton af gylle og resten af halm, dybstrøelse og eventuel anden flydende biomasse. Anlægget består af 4 reaktorer på i alt 16.000 m3 og 2 stk 12 cylindrede MAN gasmotorer som hver yder 360 kW. Overskudsvarmen fra motoren bruges til opvarmning af staldanlægget samt biogasprocessen. Vores biogasanlæg er netop nu ved at undergå en større ombygning. Det er nødvendigt for at få det maksimale ud af halmen og gøre det så miljøvenligt og rentabelt som muligt at bruge halm og andre landbrugsrelaterede restprodukter i et biogasanlæg.