Vores maskinstation i Tirstrup

Jørgen Thorsen står for denne afdeling. Af specielle arbejdsopgaver, står denne afdeling for nedfældning og ludning med ammoniak samt alt arbejde vedr. roer. Tirstrup har sit eget værksted som primært bruges til reparation og vedligeholdelse af egne maskiner, men udfører også reparationer på kundernes maskiner. Hovedopgaverne på Tirstrup maskinstation er følgende:

  • Udkørsel af gylle med gylleudlægger og gyllevogne
  • Udkørsel af staldgødning, aske og kompost
  • Pløjning
  • Såning med rotorharve
  • Presning af halm
  • Høstarbejde
  • Indpakning og wrapning af hø og halm