Varmeforsyning

Nimtofte Varmeværk ejes af Brdr. Thorsen I/S og leverer p.t. varme til 405 husstande.

Varmeværket blev bygget i løbet af 2007 og taget i brug i efteråret 2007. Det er bygget til at fyre med biobrændsel,som idag består af halm. Nimtofte Varmeværk leverer varme til et ledningsnet som ejes af NOFF (Nimtofte og Omegns Fjernvarme Forsyning) og nettet dækker idag Nimtofte by, Lübker Golf Resort og Ramten by. Se nyheder hos NOFF.

Den daglige drift af fjernvarmeværket varetages af Steffen Thorsen og Brdr. Thorsen leverer halm, samt arbejdskraft til vedligeholdelse af værket.