Planteavl

Brdr. Thorsen Landbrug er en del af Brdr. Thorsen I/S og herunder hører vores markdrift og svineproduktion. Der er i alt ca. 1500 ha til Brdr. Thorsens landbrug som består af både eget og forpagtet jord. Der dyrkes traditionelle kornafgrøder som raps, hvede, rug og byg. Alt kornet sælges i høst og halmen køres til lager hvorefter det sælges til varmeværker på hele Djursland, inkl. Brdr. Thorsens eget. Topballer fra markstakke og andet halm af dårlig kvalitet knuses og anvendes i biogasanlægget.

Svineproduktion

Vores svineproduktion hører også under vores landbrugsafdeling, men denne har ligesom de tre maskinstationsafdelinger sin egen driftsleder. Derudover er der 5 medarbejdere til at hjælpe med opgaverne i stalden. De har til opgave at passe 650 søer med 30 kgs produktion og ca. halvdelen sælges ved 30 kg og resten fedes færdig til slagtning.