Vores hovedbeskæftigelsesområder på maskinstationen er følgende:

 • Udkørsel af gylle med bom eller nedfælder
 • Ensilering – Vi har 4 snitterhold så ingen opgave er for stor
 • Presning af wrap- og bigballer
 • Høstarbejde
 • Skårlægning
 • Udkørsel af kalk og gødning med GPS
 • Såning med GPS
 • Sprøjtning
 • Knusning af halm til strøelse
 • Jordbearbejdning – vores 9 m Kelly harve gør et godt stykke arbejde!
 • Forefaldende markarbejde/landbrugsarbejde
 • Salg og levering af vinassekali
 • Salg og levering af protamylasse
 • Udkørsel af staldgødning
 • Gren- og rodfræsning af skove og læbælter
 • Alle former for transport med lastbil indenfor landbrugs- og entreprenørområdet.

Nimtofte Maskinstation

Afdelingen i Nimtofte ledes af Kristian Thorsen. Som udgangspunkt, skal alle arbejdsopgaver kunne udføres fra alle afdelinger, men der er selvfølgelig nogle specielle maskiner som kun findes i en afdeling. F.eks. foregår al grenknusning og rodfræsning fra Nimtofte. Det samme gælder udkørsel af vinasse og flytning af gylle med lastbil, samt spredning af kalk med GPS udstyr.

Vognmandsforretning

Vognmandsforretningen har til huse i Nimtofte. Den ledes og koordineres sammen med maskinstationsafdelingen. Vi kører hovedsageligt med Volvo trækkere og har mulighed for udførelse af følgende:

 • Kørsel med 48 m3 tiptrailer til sand, grus, kalk, korn etc.
 • Kørsel med tanktrailer med læssetårn til gylle, vinassekali eller andet flydende.
 • Kørsel med halm på forvogn/hænger
 • Kørsel med 24 balle halmtrailer eller åben trailer til transport af andre ting.
 • Kørsel med container, samt udlejning af containere
 • Udlejning af lastbiler med chauffør

Vi udfører alle opgaver inden for landbruget, med flytning af korn, sand, kalk, gylle, vinassekali, protamylasse (kartoffelvand) og halm. Vi udfører også andre opgaver end de nævnte.

Allingåbro Maskinstation

Thomas Nielsen leder denne afdeling. Afdelingen i Allingåbro har et værksted, hus til personale samt en stor plads til maskiner og halm. Værkstedet bruges primært til reparation og vedligeholdelse af egne maskiner. Allingåbro afdelingens hovedopgaver er:

 • Udkørsel af gylle
 • Udkørsel af staldgødning
 • Slåning, rivning og snitning af græs
 • Presning af halm og hø
 • Indpakning af halm og græs
 • Snitning af majs
 • Indkøb af majsfrø og gødning samt såning af majs koordineres herfra.

Hvis Allingåbro afdelingen ikke har mulighed for at stille med de ønskede maskiner, kører vi ud fra en af de andre afdelinger.

Tirstrup Maskinstation

Jørgen Thorsen står for denne afdeling. Af specielle arbejdsopgaver, står denne afdeling for nedfældning og ludning med ammoniak samt alt arbejde vedr. roer. Tirstrup har sit eget værksted som primært bruges til reparation og vedligeholdelse af egne maskiner, men udfører også reparationer på kundernes maskiner. Hovedopgaverne på Tirstrup maskinstation er følgende:

 • Udkørsel af gylle med gylleudlægger og gyllevogne
 • Udkørsel af staldgødning, aske og kompost
 • Pløjning
 • Såning med rotorharve
 • Presning af halm
 • Høstarbejde
 • Indpakning og wrapning af hø og halm